לעקציעס

די לעקציעס זענען אײַנגעאָרדנט לױט דעם ערשטן אות פֿונעם בעל־מחברס פֿאַמיליע.

א

יוסף אָפּאַטאָשו, אין פּױלישע װעלדער
לעקציעס פֿון מײַקל װעקס
ערשטער טײל
צװײטער טײל
דריטער טײל
פֿערטער טײל

ב

בער באָראָכאָװ, „די אױפֿגאַבן פֿון דער ייִדישער פֿילאָלאָגיע“
לעקציע פֿון פּראָפֿ' קלמן װײַזער
דער אײנציקער טײל

ג

„עטלעכע געדאַנקען װעגן איבערזעצן גלאַטשטײנס ייִדישע פּאָעזיע אױף ענגליש“
לעקציע פֿון ד"ר בערל זומאָף
דער אײנציקער טײל

ה

דוד האָפֿשטײן
לעקציע פֿון משה שקליאַר
דער אײנציקער טײל

מ

אַן אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע
לעקציעס פֿון מרים האָפֿמאַן
ערשטער טײל
צװײטער טײל

מענדעלע מוכר־ספֿרים, מסעות בנימין השלישי
לעקציעס פֿון ד"ר יצחק ניבאָרסקי
ערשטער טײל
צװײטער טײל
דריטער טײל
פֿערטער טײל
פֿיפֿטער טײל

ס

אַבֿרהם סוצקעװער
„די בלײַענע פּלאַטן פֿון ראָמס דרוקערײַ“ (1943) – פֿירגעלײענט פֿונעם פּאָעט
„װען כ'װאָלט ניט זײַן מיט דיר בײַנאַנד“ (1947) – פֿירגעלײענט פֿונעם פּאָעט

יצחק־לײבוש פּרץ
סעמינאַר אַרום „באָנטשע שװײַג“, אָנגעפֿירט פֿון ד"ר שבֿע צוקער

„י.־ל. פּרץ, די ייִדישע פֿרױ און סאָציאַלע גערעכטיקײט“
לעקציעס פֿון חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר
ערשטער טײל (אַרײַנפֿיר)
צװײטער טײל („מײן נישט“, „האָף און גלײב“)
דריטער טײל („דרײַ נײטאָרינס“, „די פֿאַרשטױסענע“)
פֿערטער טײל („שלום־בית“)
פֿיפֿטער טײל („אַ כּעס פֿון אַ ייִדענע“)

„יצחק־לײבוש פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“
אַן עסײ פֿון איטשע גאָלדבערג, פֿירגעלײענט פֿון הערשל האַרטמאַן

ש

בײלע שעכטער־גאָטעסמאַן
אַ לעקציע צו דער פּאָעטעסעס ערשטן יאָרצײַט, פֿון יאַנינאַ װוּרבס
דער אײנציקער טײל

די װײַטערדיקע לעקציעס באַהאַנדלען די װערק פֿון עטלעכע מחברים

„פֿאָרלײענונג מיט הערות“
לעקציע פֿון פּראָפֿ' בנימין הרשבֿ
דער ערשטער טײל
דער צװײטער טײל
דער דריטער טײל

„אַריבער דעם סמבטיון“
לעקציע פֿון פּראָפֿ' דבֿ נױ
דער אײנציקער טײל

„דער אימאַזש פֿון װילנע אין דער ייִדישער געשיכטע“
לעקציע פֿון פּראָפֿ' שמואל קאַסאָװ
דער אײנציקער טײל