אַן אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע, ערשטער טײל (מרים האָפֿמאַן)

14 אַפּריל 2014

הײַנט, דעם 14טן אַפּריל, קומט אַרױס אױף אונדזער װעבזײַטל דער ערשטער טײל פֿון מרים האָפֿמאַנס “אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע“. די לידער, װאָס האָפֿמאַן דערמאָנט אין איר לעקציע, געפֿינען זיך אונטן.

אַ כּשרן פּסח,
איציק בלימאַן

די לעקציע

דער טעקסט