מנדבֿים

מיר באַדאַנקען זײער די װײַטערדיקע מנדבֿים װעלכע האָבן דערמעגלעכט אונדזער פּראָגראַם.

– אַנאָנים, לכּבֿוד יצחק ניבאָרסקי. „ער איז געװען מײַן בעסטער לערער אין אײראָפּע“.
– משה־זאבֿ און פֿײגע־רוחמה בוכמאַן (טאָראָנטע, קאַנאַדע)
– שלום־מאיר בוכמאַן און רחל־יוכבֿד שאַפּעל (פּאַסאַדינע, קאַליפֿאָרניע)
– יהושע לאָנדאָן (פּאָטאָמעק, מערילאַנד), אין אָנדענק פֿון זײַן טאַטן און לערער חזן משה־ראובֿן בן דובֿ־מענדל ז"ל
– בנימין און חנה מאָס (באַלטימאָר, מערילאַנד)
– רײנע שעכטער (ניו־יאָרק), אין אָנדענק פֿון איר זײדן ד"ר מרדכי שעכטער

– מאָנטרעאָלער ייִדישע קהילה־פֿונדאַציע (Jewish Community Foundation of Montreal)
– פֿונדאַציע פֿון ייִדישער שפּראַכקולטור א"נ בנימין שעכטער (The Benyumen Shekhter Foundation for the Advancement of Standard Yiddish)

שרײַבט אײַזיק בלימאַנען אויב איר װילט אַרײַנשיקן אַ בײַשטײַער׃ donations@leyenzal.org