רעדנערס

הערשל האַרטמאַן

בנימין הרשבֿ

יאַנינאַ װוּרבס

קלמן װײַזער

מײַקל װעקס

בערל זומאָף

דבֿ נױ

יצחק ניבאָרסקי

חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר

שבֿע צוקער

שמואל קאַסאָװ

מרים שמולעװיטש־האָפֿמאַן

משה שקליאַר


צי זענט איר אַ ייִדיש־לערער אָדער פֿאָרשער? צי װאָלט איר געװאָלט האַלטן לעקציעס אינעם לײענזאַל?

שרײַבט דעם װעבמײַסטער אײַזיק בלימאַן מיט אײַער פֿירלײג: isaac@leyenzal.org