רעדנערס

חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר

ביאָגראַפֿיע קומט באַלד

לעקציעס

„י.־ל. פּרץ, די ייִדישע פֿרױ און סאָציאַלע גערעכטיקײט“

ערשטער טײל (אַרײַנפֿיר)

צװײטער טײל („מײן נישט“, „האָף און גלײב“)

דריטער טײל („דרײַ נײטאָרינס“, „די פֿאַרשטױסענע“)

פֿערטער טײל („שלום־בית“)

פֿיפֿטער טײל („אַ כּעס פֿון אַ ייִדענע“)