רעדנערס

מײַקל װעקס

מײַקל װעקס איז אַ שרײַבער און איבערזעצער װאָס װױנט אין טאָראָנטע. זײַנע ביכער װעגן דער ייִדישער שפּראַך—Born to Kvetch און Just Say Nu—האָבן שטאַרק אױסגענומען בײַם ברײטערן עולם; זײַנע װיכטיקערע איבערזעצונגען—The Wishing-Ring (דאָס װינטש־פֿינגערל) פֿון מענדעלע מוכר־ספֿרים (פֿון ייִדיש אין ענגליש), װײַל און ברעכטס  Dreigroschenoper (פֿון דײַטש אין ייִדיש)—האָבן אױך שטאַרק אױסגענומען, אָבער בײַ אַ פֿיל קלענערן עולם. זײַנע ראָמאַנען—Shlepping the Exile; The Adventures of Micah Mushmelon, Boy Talmudist; The Frumkiss Family—האָבן אױסגענומען נאָר בײַם אױטאָר. ער אַרבעט איצט אױף אַ נײַ בוך װעגן אַשכּנזישן עסן, Rhapsody in Shmaltz: Yiddish Food and What It's Done to Our Brains.

לעקציעס

יוסף אָפּאַטאָשו, אין פּױלישע װעלדער (ערשטער טײל; צװײטער טײל; דריטער טײל; פֿערטער טײל)