יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, ערשטער טײל (מײַקל װעקס)

15 סעפּטעמבער 2014

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם ערשטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, װעלן מיר אָנהײבן אַרומצורעדן דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער אַ פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ.

די לעקציע

דער טעקסט

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

אױף אַנדערע לשונות