יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, פֿערטער טײל (מײַקל װעקס)

17 נאָװעמבער 2014

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם פֿערטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, האַלטן מיר בײַם פֿאַרענדיקן דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס לעצטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ.

די לעקציע

דער טעקסט

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

אױף אַנדערע לשונות