יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, דריטער טײל (מײַקל װעקס)

03 נאָװעמבער 2014

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם דריטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, לײענען מיר װײַטער דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס דריטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ.

די לעקציע

דער טעקסט

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

אױף אַנדערע לשונות