רעדנערס

שמואל קאַסאָװ

פּראָפֿעסאָר שמואל קאַסאָװ לערנט געשיכטע אין טריניטי־קאַלעדזש, האַרטפֿאָרד. זײַן בוך Who Will Write Our History?: Emanuel Ringelblum, the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabes Archive איז אַרױס אין 2007. פּראָפֿעסאָר קאַסאָװ איז אַן אַקאַדעמישער בעל־יועץ פֿאַרן מוזײ פֿון דער געשיכטע פֿון פּױלישע ייִדן, װאָס האָט זיך אָפֿיציעל געעפֿנט אין װאַרשע אין 2013.