„דער אימאַזש פֿון װילנע אין דער ייִדישער געשיכטע“ (שמואל קאַסאָװ)

01 דעצעמבער 2014

די װאָך ברענגען מיר אײַך אַ לעקציע, װאָס פּראָפֿ' שמואל קאַסאָװ האָט געהאַלטן אין סטענפֿאָרד־אוניװערסיטעט דעם 24סטן פֿעברואַר 2009. דעם װידעאָ האָט אונדז געשאָנקען דער צענטער פֿאַר ייִדישע לימודים א"נ טאַובע, װאָס אָרגאַניזירט אַ יערלעכע ייִדיש־לעקציע א"נ קלאַראַ סומף.

צוליב טעכנישע שװעריקײטן איז דער קלאַנג פֿונעם װידעאָ נישט פֿון דער העכסטער קװאַליטעט. דערפֿאַר רעקאָמענדירן מיר, איר זאָלט זיך בעסער צוהערן צום רעפֿעראַט דורך קאָמפּיוטער־הילכערס אײדער מיט הערערס.

די לעקציע

אַנדערע רעסורסן

ביכער און עסײען

אױף אַנדערע לשונות