אַן אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע, צװײטער טײל (מרים האָפֿמאַן)

28 אַפּריל 2014

הײַנט, דעם 28סטן אַפּריל, קומט אַרױס אױף אונדזער װעבזײַטל דער צװײטער טײל פֿון מרים האָפֿמאַנס “אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע“. די לידער, װאָס האָפֿמאַן דערמאָנט אין איר לעקציע, געפֿינען זיך אונטן.

די לעקציע

דער טעקסט