„דאָס איבערזעצן גלאַטשטײנס ייִדישע פּאָעזיע אױף ענגליש“ (בערל זומאָף)

31 מאַרץ 2014

הײַנט הערן מיר אַ רעפֿעראַט פֿון ד"ר בערל זומאָף, דעם חשובֿן איבערזעצער צװישן ייִדיש און ענגליש, אױף דער טעמע: „עטלעכע געדאַנקען װעגן איבערזעצן גלאַטשטײנס ייִדישע פּאָעזיע אױף ענגליש“.

קײן אױסצוגן גיבן מיר נישט, װײַל ד"ר זומאָף רעדט אין אַלגעמײן װעגן זײַנע אײגענע דערפֿאַרונגען װי אַן איבערזעצער פֿון גלאַטשטײנען. אָבער אַז איר װילט לײענען אַ פּאָר פֿון יעקבֿ גלאַטשטײנס לידער, זאָלט איר געבן אַ קוק אַרײַן אין זײַן באַנד כ'טו דערמאָנען (1967).

די לעקציע

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

אױף אַנדערע לשונות