מענדעלע מוכר־ספֿרים, „מסעות בנימין השלישי“, ערשטער טײל (יצחק ניבאָרסקי)

20 יאַנואַר 2014

זײַט באַגריסט אינעם לײענזאַל! פֿונעם 20סטן יאַנואַר ביזן 17טן מאַרץ, װעלן מיר לײענען מענדעלע מוכר־ספֿרימס קלאַסישן ראָמאַן מסעות בנימין השלישי. יעדן צװײטן מאָנטיק קען מען אַראָפּלאָדן דאָס לײענװאַרג (אַ פֿיפֿטל פֿונעם ראָמאַן) צוזאַמען מיט אַ װידעאָ־לעקציע װעגן דעם אױסצוג. די לעקציעס האָט צוגעגרײט ד"ר יצחק ניבאָרסקי.

די לעקציע

דער טעקסט

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

אױף אַנדערע לשונות