איטשע גאָלדבערג, „י.־ל. פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“ (הערשל האַרטמאַן)

01 סעפּטעמבער 2014

הערט זיך צו צו הערשל האַרטמאַנס פֿאָרלײענונג פֿון איטשע גאָלדבערגס עסײ „יצחק־לײבוש פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“. סײַ דער ייִדישער טעקסט פֿונעם עסײ, סײַ האַרטמאַנס אײגענע איבערזעצונג אױף ענגליש געפֿינען זיך דאָ אונטן.

די לעקציע

דער טעקסט

האַרטמאַנס איבערזעצונג אױף ענגליש

אַנדערע רעסורסן

רעפֿעראַטן און עסײען

  • איטשע גאָלדבערג׃ „אליעזר שטײנבאַרג – דער באַרגשפּיץ פֿונעם ייִדישן משל“ (געהאַלטן דעם 7טן נאָװעמבער 1981 אין מאָנטרעאָל; נאָך פּרטים)
    ערשטער טײל׃

    צװײטער טײל׃
  • דוד־הירש ראָסקעס׃ „י.־ל. פּרץ דער באנײַער“ (געהאַלטן דעם 29סטן מאַרץ 1980 אין מאָנטרעאָל; נאָך פּרטים)
    ערשטער טײל׃

    צװײטער טײל׃

אױף אַנדערע לשונות