„פֿאָרלײענונג מיט הערות“, דריטער טײל (בנימין הרשבֿ)

21 יוני 2020

אין דעם הײַנטיקן װידעאָ־אױסצוג, דעם דריטן פֿונעם באַרימטן ליטעראַטור־פֿאָרשער און פּאָעט פּראָפֿ' בנימין הרשבֿ ע"ה, לײענען מיר דרײַ לידער פֿון משה־לײב האַלפּערן, װאָס זענען געדרוקט געװאָרן אין דער אַנטאָלאָגיע אַמעריקאַנער ייִדישע פּאָעזיע. די לידער געפֿינען זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ.

גיט דאָ אַ קװעטש כּדי צו לײענען פּרטים װעגן דער סעריע פֿאָרלײענונגען און צו הערן דעם ערשטן װידעאָ־אױסצוג.

די לעקציע

דער טעקסט