יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, צװײטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם צװײטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, לײענען מיר װײַטער דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס צװײטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ. די...

יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, ערשטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם ערשטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, װעלן מיר אָנהײבן אַרומצורעדן דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער אַ פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ....

איטשע גאָלדבערג, „י.־ל. פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“ (הערשל האַרטמאַן)

הערט זיך צו צו הערשל האַרטמאַנס פֿאָרלײענונג פֿון איטשע גאָלדבערגס עסײ „יצחק־לײבוש פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“. סײַ דער ייִדישער טעקסט פֿונעם עסײ, סײַ האַרטמאַנס אײגענע איבערזעצונג אױף ענגליש געפֿינען זיך דאָ אונטן. די לעקציע דער טעקסט האַרטמאַנס...

„דוד האָפֿשטײן“ (משה שקליאַר)

די װאָך איז אָנגעקומען די טרױעריקע ידיעה װעגן דער פּטירה פֿונעם פּאָעט און רעדאַקטאָר פֿון דעם ליטעראַרישן זשורנאַל חשבון משה שקליאַר. דער לײענזאַל דריקט אױס מיטװײטיק זײַן משפּחה אין לאָס־אַנדזשעלעס און זײַנע לײענערס איבער דער װעלט. צום אָנדענק פֿון משה שקליאַר און...

י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, פֿיפֿטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

אין דעם לעצטן טײל פֿון דער סעריע לעקציעס אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“, לײענט חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר פֿיר פּרצעס קורצע דערצײלונג „אַ כּעס פֿון אַ ייִדענע“ און גיט איבער אַ קיצור פֿון איר היסטאָרישן און ליטעראַרישן קאָנטעקסט. די מאָנטרעאָלער ייִדישע...

י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, פֿערטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

אין דעם הײַנטיקן (פֿערטן) טײל פֿון דער סעריע לעקציעס אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“, לײענט חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר פֿיר פּרצעס קורצע דערצײלונג „שלום־בית“ און גיט איבער אַ קיצור פֿון איר היסטאָרישן און ליטעראַרישן קאָנטעקסט. די מאָנטרעאָלער ייִדישע...