פֿירלײענונגען פֿון אַבֿרהם סוצקעװער

דער לײענזאַל האָט לעצטנס באַקומען אַ בינטל רעקאָרדירונגען פֿונעם פּאָעט אַבֿרהם סוצקעװער, אין װעלכע ער לײענט פֿיר זײַנע אײגענע לידער. מיר האָבן צונױפֿגעשטעלט פֿילמען, אַזױ אַז מע קען לײענען די לידטעקסטן בשעת מע הערט װי דער בעל־מחבר לײענט זײ אױף אַ קול. אָט הערט איר די...