יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, פֿערטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם פֿערטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, האַלטן מיר בײַם פֿאַרענדיקן דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס לעצטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן...

יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, דריטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם דריטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, לײענען מיר װײַטער דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס דריטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ. די...