יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, צװײטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם צװײטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, לײענען מיר װײַטער דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער דאָס צװײטע פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ. די...

יוסף אָפּאַטאָשו, „אין פּױלישע װעלדער“, ערשטער טײל (מײַקל װעקס)

אין דעם הײַנטיקן רעפֿעראַט, דעם ערשטן פֿונעם באַרימטן שרײַבער און איבערזעצער מײַקל װעקס, װעלן מיר אָנהײבן אַרומצורעדן דעם ראָמאַן אין פּױלישע װעלדער פֿון יוסף אָפּאַטאָשו. דאָס לײענװאַרג (מער־װײניקער אַ פֿערטל פֿונעם ראָמאַן) געפֿינט זיך אױף דעם זײַטל אונטערן װידעאָ....

איטשע גאָלדבערג, „י.־ל. פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“ (הערשל האַרטמאַן)

הערט זיך צו צו הערשל האַרטמאַנס פֿאָרלײענונג פֿון איטשע גאָלדבערגס עסײ „יצחק־לײבוש פּרץ – דער גאַנצסטער ייִד פֿון אונדזער עפּאָכע“. סײַ דער ייִדישער טעקסט פֿונעם עסײ, סײַ האַרטמאַנס אײגענע איבערזעצונג אױף ענגליש געפֿינען זיך דאָ אונטן. די לעקציע דער טעקסט האַרטמאַנס...