י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, פֿיפֿטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

אין דעם לעצטן טײל פֿון דער סעריע לעקציעס אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“, לײענט חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר פֿיר פּרצעס קורצע דערצײלונג „אַ כּעס פֿון אַ ייִדענע“ און גיט איבער אַ קיצור פֿון איר היסטאָרישן און ליטעראַרישן קאָנטעקסט. די מאָנטרעאָלער ייִדישע...

י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, פֿערטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

אין דעם הײַנטיקן (פֿערטן) טײל פֿון דער סעריע לעקציעס אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“, לײענט חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר פֿיר פּרצעס קורצע דערצײלונג „שלום־בית“ און גיט איבער אַ קיצור פֿון איר היסטאָרישן און ליטעראַרישן קאָנטעקסט. די מאָנטרעאָלער ייִדישע...