י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, דריטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

הײַנט קען מען שױן הערן דעם דריטן טײל פֿון דעם ציקל לעקציעס, װאָס חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר האָט געהאַלטן אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“. דער דריטער טײל באַשטײט פֿון צװײ קורצע לעקציעס װאָס באַהאַנדלען צװײ ליטעראַרישע װערק׃ דאָס ליד „דרײַ נײטאָרינס“ און די...

י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, צװײטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

הײַנט קען מען שױן הערן דעם צװײטן טײל פֿון דעם ציקל לעקציעס, װאָס חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר האָט געהאַלטן אױף דער טעמע „י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ“. דער צװײטער טײל באַשטײט פֿון צװײ קורצע לעקציעס װאָס באַהאַנדלען צװײ לידער פּרצעס׃ „מײן נישט“ און „האָף און גלײב“. די...

י.־ל. פּרץ און די ייִדישע פֿרױ, ערשטער טײל (חנה פֿישמאַן־גאָנשאָר)

ד"ר שבֿע צוקערס סעמינאַר אַרום י.־ל. פּרצעס דערצײלונג „באָנטשע שװײַג“ איז געװען די ערשטע פֿון אַ ציקל לעקציעס אָפּגעגעבן די שאַפֿונגען פֿונעם דריטן קלאַסיקער פֿון דער מאָדערנער ייִדישער ליטעראַטור. איצט קען מען הערן די ערשטע פֿון פֿינעף לעקציעס אױף דער טעמע...