אַן אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע, צװײטער טײל (מרים האָפֿמאַן)

הײַנט, דעם 28סטן אַפּריל, קומט אַרױס אױף אונדזער װעבזײַטל דער צװײטער טײל פֿון מרים האָפֿמאַנס “אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע“. די לידער, װאָס האָפֿמאַן דערמאָנט אין איר לעקציע, געפֿינען זיך אונטן. די לעקציע דער טעקסט אַנדערע רעסורסן רעפֿעראַטן און עסײען איציק...

אַן אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע, ערשטער טײל (מרים האָפֿמאַן)

הײַנט, דעם 14טן אַפּריל, קומט אַרױס אױף אונדזער װעבזײַטל דער ערשטער טײל פֿון מרים האָפֿמאַנס “אַרײַנפֿיר צו איציק מאַנגערס פּאָעזיע“. די לידער, װאָס האָפֿמאַן דערמאָנט אין איר לעקציע, געפֿינען זיך אונטן. אַ כּשרן פּסח, איציק בלימאַן די לעקציע דער טעקסט אַנדערע רעסורסן...