„דאָס איבערזעצן גלאַטשטײנס ייִדישע פּאָעזיע אױף ענגליש“ (בערל זומאָף)

הײַנט הערן מיר אַ רעפֿעראַט פֿון ד"ר בערל זומאָף, דעם חשובֿן איבערזעצער צװישן ייִדיש און ענגליש, אױף דער טעמע: „עטלעכע געדאַנקען װעגן איבערזעצן גלאַטשטײנס ייִדישע פּאָעזיע אױף ענגליש“. קײן אױסצוגן גיבן מיר נישט, װײַל ד"ר זומאָף רעדט אין אַלגעמײן װעגן זײַנע...

מענדעלע מוכר־ספֿרים, „מסעות בנימין השלישי“, פֿיפֿטער טײל (יצחק ניבאָרסקי)

פֿונעם 20סטן יאַנואַר ביזן 17טן מאַרץ װעלן מיר לײענען מענדעלע מוכר־ספֿרימס קלאַסישן ראָמאַן מסעות בנימין השלישי. יעדן צװײטן מאָנטיק קען מען אַראָפּלאָדן דאָס לײענװאַרג (אַ פֿיפֿטל פֿונעם ראָמאַן) צוזאַמען מיט אַ װידעאָ־לעקציע װעגן דעם אױסצוג. די לעקציעס האָט צוגעגרײט...

מענדעלע מוכר־ספֿרים, „מסעות בנימין השלישי“, פֿערטער טײל (יצחק ניבאָרסקי)

פֿונעם 20סטן יאַנואַר ביזן 17טן מאַרץ װעלן מיר לײענען מענדעלע מוכר־ספֿרימס קלאַסישן ראָמאַן מסעות בנימין השלישי. יעדן צװײטן מאָנטיק קען מען אַראָפּלאָדן דאָס לײענװאַרג (אַ פֿיפֿטל פֿונעם ראָמאַן) צוזאַמען מיט אַ װידעאָ־לעקציע װעגן דעם אױסצוג. די לעקציעס האָט צוגעגרײט...