בער באָראָכאָװ, „די אױפֿגאַבן פֿון דער ייִדישער פֿילאָלאָגיע“ (קלמן װײַזער)

ברוכים־הבאָים אינעם לייענזאַל! מיר פֿרייען זיך צו מעלדן, אַז דער לייענזאַל וועט אָנהייבן אַרױסצוגעבן דערציילונגען און אויסצוגן פֿון ייִדישע ראָמאַנען דאָ אויף אונדזער וועבזײַטל אין יאַנואַר 2014. איר זאָלט זיך זיכער אומקערן צו אונדז און נאָכפֿאָלגן אונדזערע...