דער לײענזאַל

ברוכים־הבאָים אינעם „לײענזאַל“!

מיר האַלטן אין איבערבױען דאָס װעבזײַטל... האָט געדולד!

קומט אַרײַן אין לײענזאַל!

דער לײענזאַל איז אַ רעסורס פֿאַר מיטנדיקע און אַװאַנסירטע סטודענטן פֿון דער ייִדישער שפּראַך און ליטעראַטור. דאָ קען מען הערן נײַע רעפֿעראַטן אױף ייִדיש און לײענען קריטישע אױסגאַבעס פֿון װיכטיקע װערק, איבערגעקלאַפּט לױט די תּקנות פֿונעם אײנהײטלעכן אױסלײג און פֿאַרזאָרגט מיט אַ גלאָסאַר.

פֿאַרשרײַבט זיך הײַנט אױף אונדזער בליצפּאָסט־רשימה!